Besøgsven – hvad er det egentlig?

I tider, hvor verden bliver mere og mere kompleks og hvor mange mennesker bliver ensomme – specielt vores ældre medborgere – kommer en besøgsven i spil. En besøgsven fra Personalebasen er professionel. Det betyder, at besøgsvennen er uddannet som SOSU, sygeplejerske, pædagog eller har mange års erfaring som pædagogisk vikar. En besøgsven, som er frivillig, har ikke nødvendigvis de samme kompetencer som den professionelle har det. Og netop det faktum skiller den professionelle fra den frivillige. Det, og meget mere kan du læse om her.

Det kan den professionelle

Den professionelle besøgsven kan flere ting som den frivillige besøgsven ikke kan. Fordi en besøgsven fra Personalebasen er uddannet som SOSU, pædagog, sygeplejerske eller har mage års erfaring som pædagogisk vikar. Det betyder en hel verden til forskel. For den professionelle besøgsven kan – blandt andet – give medicin, kan pædagogiske principper, kan drage professionel omsorg og meget, meget mere. Det betyder altså en hel del, om hvorvidt besøgsvennen er på frivilig basis eller om besøgsvennen er professionel.

Omsorg og ensomhedsbryder

Det vigtigste er i virkeligheden at drage den nødvendige omsorg på en assertiv facon. Når besøgspersonen fra Personalebasen kommer på besøg første gang, knyttes de første personlige bånd. Det er vores erfaring, at en empatisk og professionel person er førstevalget. Det vil sige, en person som er relevant fagligt uddannet. Fagligheden har stor betydning, fordi den professionelle tilgang oftest er den største succes. Besøgspersonen og borgeren matches i første omgang ud fra specifikke ønsker. Dog ikke ønsker, som strider imod loven om forskelsbehandling.

besøgsven

Det kan man sammen med en besøgsven

Man kan fx læse en bog sammen eller besøgspersonen kan læse højt for borgeren. Det kan også involvere noget så naturligt som at købe ind sammen. Der er selvfølgelig også muligheden for museumsbesøg, eller andre kulturelle begivenheder. Det vigtigste er som sådan, at der findes et fælles fodslag sammen med borgeren. Det er også en mulighed, at borgeren og den professionelle besøgsven tager ud, og hvor der kan komme en overnatning i spil. Mulighederne er mange, og det er kun fantasien, der sætter den egentlige begrænsning.

Hvor henvender jeg mig henne?

Personalebasen som er et relativt nyt vikarbureau har de besøgsvenner, der er professionelle til at løfte opgaven. Kontakt eventuelt Personalebasen på 60 18 02 62, hvis du ønsker uddybende information.

Klik her for at komme til forsiden.